Korning
 

Tillgänglighet: Mindre tillgänglig +2
Jaktkamplust: Måttlig +2
Social kamplust: Obetydlig -2
Temerament: Livlig +3
Skärpa: Liten +1
Försvarslust: Liten +1
Nerver: Nervösa tendenser +1
Hårdhet: Måttligt hård +3
Dådkraft: Liten -1
Skottfast
 
Godkänd med 125p